Meteen naar de inhoud

De Theorie

DE THEORIE

Binden en Boeien

Verbeterwijzer houd rekening met zowel ‘verbonden medewerkers’ en ‘geboeide medewerkers’. De geboeide medewerker houd de organisatie alert en innovatief en de verbonden medewerker bewaakt de cultuur en identiteit van de organisatie. Beide type medewerkers vereisen een eigen manier van dialoog voeren en kennen eigen interessegebieden.

 

Belangrijk is om hun verwachtingen ten opzichte van de werkgever uit te vragen, zodat een evenwichtig verwachtingspatroon tussen werkgever en werknemer kan ontstaan. Verbeterwijzer zorgt er voor dat beide type medewerkers juist voor úw organisatie komen werken en hier willen blijven werken. 

Bovenstaande is geïnspireerd door Bruel en Colsen, die in 1998 hierover reeds schreven in ‘De Geluksfabriek’.

De Lerende Organisatie

Verbeterwijzer implementeert de 5 pijlers van de lerende organisatie:

1. Een gedeelde visie opbouwen
Deel de visie van de organisatie zodanig dat de medewerker deze gaat delen en er sprake is van willen uitvoeren in plaats van moeten uitvoeren.

2. Denken in systemen
Medewerkers krijgen inzage in de samenhang van de organisatie als geheel en snappen oorzaak en gevolg van veranderingen.

3. Mentale modellen
Medewerkers hebben dezelfde waarden en idealen als de organisatie en vanuit daar zien zij waar de organisatie nu staat en waar de organisatie naar toe moet, inclusief de benodigde veranderingen. 

 

4. Leren in teamverband
Medewerkers moeten collega’s ervaren als samenwerkingspartners en niet als rivalen, dit kan door een open cultuur te creëren waarbij transparant is wat ieders bijdrage is en iedereen uitgenodigd wordt ideeën en visie te delen.

5. Persoonlijk meesterschap
Misschien wel de meest belangrijke van de 5 pijlers, medewerkers moeten ondersteund worden bij het bepalen van passende leerdoelen en het bereiken van deze doelen. Elke medewerker wil gezien en gewaardeerd worden.

Bovenstaande pijlers zijn gebaseerd op het boek ‘The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organisation’ van Peter M. Senge.

Bewaken van HRM beleid

Verbeterwijzer implementeert het Harvard Model van Beer, die organisaties helpt om in het HRM-beleid de volgende resultaten te behalen:

betrokkenheid van medewerkers
Het ontwikkelen van langdurige relaties met medewerkers, die de cultuur bewaken en zorgen voor innovatie.

competentieontwikkeling van medewerkers
Medewerkers willen continu doorleren, in het belang van zichzelf en de organisatie.

congruentie wat betreft eigen doelstellingen en die van de organisatie
Een gedeelde visie is hier het sleutelwoord, zorg voor leerdoelen die passen bij de visie van de organisatie

de effectiviteit van HRM-activiteiten wat betreft kosten
Een goed HRM-beleid heeft kostenreductie tot gevolg

De langetermijn-consequenties van het HRM beleid hebben niet alleen uitkomsten in economische zin tot gevolg, maar ook het welzijn van het individu, de effectiviteit van de organisatie en het maatschappelijke welzijn. 

De kracht zit in het beschouwen van de medewerker als een bron van opbrengsten in plaats van een kostenpost. Deze beschouwing is wezenlijk want nodigt uit om te investeren in de medewerker.

Continous Improvement (Lean Six Sigma)

Verbeterwijzer koppelt het betrekken van medewerkers met de Lean Six Sigma methodiek. 

Via slimme tooling wordt een dialoog met de medewerker onderhouden van waaruit de Define, Measure, Analyse, Improve en Control elementen opgebouwd worden ten behoeve van Continous Improvement,.

Doordat u uw doelstellingen via Verbeterwijzer hebt vertaald in functieprofielen en taken, kunt Verbeterwijzer gericht de proceswaardering laten uitvragen, waardoor u inzage krijgt in de knelpunten en gericht verbeterprojecten kunt starten die geborgd worden in nieuwe procedures die via Verbeterwijzer uitgerold worden. Dit is een continu herhalend proces. 

7 Bindingsmechanismes van Cialdini

 

Middels Verbeterwijzer past u als organisatie automatisch de 7 bindings principes van Cialdini toe, wat leid tot zeer gedreven medewerkers. 

Commitment en consistentie

Via Verbeterwijzer betrekt u medewerkers bij uw bedrijfsdoelstellingen en vraagt u oprecht naar de input en mening van uw medewerker. U gebruikt een consistente dialoog wat leid tot commitment.

Wederkerigheid

U waardeert de inbreng van uw medewerkers middels bonuspunten en geeft uw medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld met de persoonlijke groei-assistent. Zij voelen zich gewaardeerd en verbonden met de doelstellingen van de organisatie en zetten zich in voor het succes van uw organisatie.

Sympathie

Via Verbeterwijzer zorgt u voor een laagdrempelige, open cultuur waarbinnen elke medewerker even belangrijk is en waarbij via een vriendelijke, persoonlijke chat interface de dialoog met medewerkers aangegaan wordt. Deze persoonlijke aandacht wekt sympathie op, waardoor medewerkers zich plezierig voelen binnen uw organisatie.

Sociale bewijskracht

Medewerkers zien via Verbeterwijzer ook de inbreng van andere medewerkers, bijvoorbeeld via de tijdlijn en verbeterprojecten. Behaalde resultaten worden gedeeld en medewerkers die bij hebben gedragen gewaardeerd. Hierdoor gaan medewerkers zich nog meer inzetten om dezelfde inbreng te realiseren.

 

Autoriteit

Verbeterwijzer is een leeromgeving, door regelmatig interne en externe specialisten relevante informatie te laten delen, wordt het platform nog meer gewaardeerd en worden initiatieven nog serieuzer genomen.

Schaarste

U gebruikt Verbeterwijzer en toont daarmee uw innovatieve karakter en uw betrokkenheid bij uw medewerker aan. Hierdoor neemt u een unieke positie in de markt in!

Eenheid

Via Verbeterwijzer zorgt u voor eenheid binnen uw organisatie. Alle medewerkers voelen zich aangesloten bij uw bedrijfsdoelstellingen en Verbeterwijzer zorgt er voor dat medewerkers continu focus op deze bedrijfsdoelen hebben.

 

BOEIEN & BINDEN

Medewerkers worden meegenomen in de doelstellingen en uitgenodigd te helpen verbeteren

HOGER DOEL

Medewerkers raken gemotiveerd en geïnspireerd door de focus op het hogere doel van de organisatie

PROCESOPTIMALISATIE

Processen staan in het teken van Continous Improvement, waarbij gezocht wordt naar verdere optimalisatie