Meteen naar de inhoud

De Tool

De Tool

Verzamel feedback van uw medewerkers. Automatische procesverbetering

Verbeterwijzer Chat

Verbeterwijzer stelt uw medewerkers systematisch vragen om een totaalbeeld van proceswaardering, samenwerking, organisatiebinding en persoonlijke groei binnen uw organisatie te kunnen geven. Medewerkers krijgen de vragen via een vertrouwde chat-interface gesteld, wat een persoonlijke ervaring oplevert.

Doordat de vragen rondom uw procesinrichting zijn gestructureerd koppelt Verbeterwijzer deze inzichten direct aan sterke en zwakke punten in uw huidige processen.

Deze automatisch verzamelde data geeft u waardevolle inzichten en wijst u op verbetermogelijkheden. Uw medewerkers worden pro-actief benaderd en kunnen hun eigen inbreng leveren. Ook kunt u uw eigen vragensets toevoegen om gericht informatie te verzamelen en draagvlak te creëren.

Bevraag uw klanten en partners
De ultieme klantenbindingstool

Naast uw eigen medewerkers kunt u met Verbeterwijzer eenvoudig groepen maken voor uw klanten, leveranciers en samenwerkingspartners.

Verbeterwijzer bevraagt deze groepen naar hun tevredenheid en suggesties voor verbeterde samenwerking.

U wordt een nog betrouwbaardere relatie en verhoogt de kwaliteit van de samenwerking en trekt het boeien en binden aspect door naar uw klanten en overige relaties.

De persoonlijke groeiassistent.
Het binden en boeien van uw medewerkers.

Medewerkers krijgen een eigen groeiassistent, inzage in de eigen functie verantwoordelijkheid en worden bewust van het belang van de eigen rol binnen de organisatie. De persoonlijke groeiassistent wijst medewerkers op groeikansen, geeft tips en inspiratie behorende bij hun functie en bouwt samen met de medewerker een portfolio op van kennis, kunde en kwaliteiten.

Versterk uw werkgever imago.
Gebruik Verbeterwijzer.

Verbeterwijzer Imago

Wordt de ideale werkgever die de eigen medewerkers voorop stelt en vanuit de eigen doelstellingen samen met medewerkers continu werkt aan het inspelen op kansen zowel intern als extern.

U toont uw innovatief karakter middels Verbeterwijzer en wijst medewerkers op uw verbetercultuur waarbinnen medewerkers zichzelf en de organisatie continu verbeteren.

Projectmatig verbeteren en draagvlak creëren. Gestructureerde procesverbetering.

Verbeterwijzer Verbeterproject

Binnen Verbeterwijzer zet u verbetervoorstellen van medewerkers eenvoudig om in verbeterprojecten. Of initieer een verbeterproject op basis van gesignaleerde knelpunten vanuit de rapportages en dashboards. Werk via mijlpalen toe naar succesvolle nieuwe procesimplementaties in het kader van Continous Improvement. Creeër draagvlak voor de verandering, communiceer de resultaten en motiveer uw medewerkers om op de nieuwe manier te gaan werken.

Samen verbeteren.
Start een verbetercultuur.

Door de continue en interactieve procesanalyses ontstaat een verbetercultuur waarin medewerkers geïnspireerd raken om mee te denken en werken aan continous improvement. Implementeer periodieke overleggen met Verbeterwijzer als leidraad en lanceer goede ideeën als nieuwe werkwijzes.

Analyseren en verbeteren.
Duidelijke dashboards en rapportages.

De verzamelde feedback wordt via overzichtelijke dashboards en rapportages teruggekoppeld. Op basis van trends herkent u afwijkingen. Zoom in om meetwaardes te analyseren. 

Herken scholingsmogelijkheden.
En zie uw medewerkers groeien.

Via Verbeterwijzer geven medewerkers aan waar ze graag zouden willen verbeteren en andersom herkent u via Verbeterwijzer waar er scholingsmogelijkheden liggen. Plan cursussen en opleidingen in en neem deze op in de persoonlijke portfolio’s. Zie uw medewerkers groeien!

Werk samen vanuit doelen.
Neem uw medewerkers mee.

Medewerkers kunnen hun werk beter uitvoeren als ze mee kunnen denken over het waarom er van. Werk uw beleid en bedrijfsdoelen uit en koppel ze aan uw processen. Medewerkers kunnen dit ten alle tijde inzien en worden beter aangesloten bij de bedrijfsdoelen. Ook kunnen de systematische vragensets hier weer op inspelen om de procesinrichting nog beter uit te lijnen met de doelen.

Meer dan software.
Wij zorgen voor de juiste ondersteuning.

De mensen achter Verbeterwijzer hebben hun sporen verdiend in het adviseren van organisaties hoe de eigen processen te verbeteren en hoe medewerkers bij hun loopbaan te adviseren. Verbeterwijzer brengt u het allerbeste uit deze werelden en onze adviseurs staan altijd voor u klaar om vragen te beantwoorden, ook op locatie. Wij vinden laagdrempelig, persoonlijk contact belangrijk.