Meteen naar de inhoud

Goed werkgeverschap als basis voor succes

  • door

Goed werkgeverschap, het klinkt als een vanzelfsprekend iets.

Echter er zijn weinig organisaties die zichzelf de vraag hebben gesteld of zij voldoen aan de wettelijk gestelde eisen voor ‘goed werkgeverschap’.

Laat staan dat dit als de nummer 1 doelstelling staat opgeschreven voor komend jaar.

Dit is een gemiste kans, want jezelf toetsen op ‘goed werkgeverschap’ zorgt er voor dat je jouw medewerkers weer centraal stelt. 

Immers, de zes (wettelijk bepaalde) basisbeginselen van goed werkgeverschap zijn:

  1. Je zorgvuldig gedragen tegenover werknemers
  2. Geen misbruik maken van je positie
  3. Het motiveren van (ingrijpende) beslissingen
  4. Het waarmaken van verwachtingen
  5. Het gelijk behandelen van medewerkers
  6. Het zorgen voor een behoorlijke verzekering

Dit artikel geeft je inzicht in waarom het opvolgen van de basisbeginselen vanzelf tot een succesvolle organisatie leidt. 

Eerst maar eens de 6 basisbeginselen kort doorlopen, daarna werken we drie uitdagingen uit en bieden daar een oplossing bij aan. Zodoende krijg je al een goede vertaling van wat het de organisatie oplevert als de basisbeginselen van goed werkgeverschap geborgd zijn.

Zorgvuldig gedragen tegenover werknemer

Eigenlijk wordt hiermee gezegd dat als je als organisatie beslissingen maakt die de situatie voor de werknemer veranderen, je duidelijk uitgelegd hebt aan de werknemer waarom de beslissing nodig is (met feiten). Ook zijn eventuele bezwaren bij de werknemer opgevraagd. Je moet dus niet alleen uitgaan van de organisatie belangen, maar ook van de belangen van de medewerker.

Geen misbruik maken van je positie

Of beter gezegd, de werknemer moet zich veilig voelen in jouw organisatie. De organisatie mag alleen werkzaamheden van de medewerker eisen, dat wat in het contract afgesproken is en wat bij de functie passend is. Dat hangt dus nauw samen met het vorige punt, aangezien veranderingen niet als opgelegd moeten voelen. Je wilt als organisatie juist ook de werknemers vanaf het begin meenemen in veranderingen en draagvlak opbouwen.

Het motiveren van (ingrijpende) beslissingen

Dit heeft dan vaak betrekking op de werksituatie van de medewerker, zoals het non-actief stellen of het aanbieden van een andere functie. Dit getuigt van het nodige respect, maar geeft de medewerker ook de mogelijkheid om verweer te bieden.

Het gelijk behandelen van medewerkers

Hier komen zaken als geslacht, afkomst, geaardheid en geloof om de hoek kijken, maar ook de functie van de werknemer binnen de organisatie mag hier niet in meespelen. Er moet dus sprake zijn van gelijke rechten en kansen. 

Het zorgen voor een behoorlijke verzekering

Een logisch basisbeginsel. Een formele kwestie voor de organisatie, welke bijdraagt aan het ‘veilig voelen’ in de organisatie. Echter, hier is weinig ruimte voor eigen interpretatie en je te onderscheiden als werkgever.

Nu we de basisbeginselen verkend hebben, is het tijd om suggesties te doen hoe je je als werkgever kunt onderscheiden door extra focus op deze basisbeginselen te leggen in de relatie met jouw werknemers.

Door de basisbeginselen continu uit te dragen en ze impliciet te verweven met de bedrijfsvoering zal een werknemer altijd het ‘juiste gevoel’ hebben bij jou als werkgever. Er is geen reden, anders dan meer uitdaging of een betere salariële waardering, om jouw organisatie te verlaten. Hier beginnen de voordelen dus al als je als werkgever duidelijk laat zien dat je ‘goed werkgeverschap’ hoog in het vaandel hebt staan.

Maar concreet zijn er aantal zaken die je in jouw organisatie kunt implementeren, die én de basisbeginselen uitdragen, maar ook gelijk een super efficiënte tool voor jouw organisatie gaat betekenen. Hieronder een opsomming.

Uitdaging 1: Gelijk behandelen is vrijheid van meningsuiting

Of beter gezegd, maak het laagdrempelig voor werknemers om vragen te stellen, ideeën aan te dragen of zelfs om een klacht in te dienen. Hier kun je als organisatie alleen maar van leren! Want elk contact dat een werknemer nodig heeft met de organisatie, betekent dat er inefficiency in de processen zit. En met een beetje pech leidt dit tot medewerker ontevredenheid. Dit laatste moet je koste wat het kost voorkomen in jouw organisatie, want iedereen weet wat 1 rotte appel doet met een mand vol gezonde appels. Maar let op, voorkom dat dit via de e-mail gaat lopen, dan introduceer je heel erg veel ruis in de organisatie, elke email gaat vaak zijn eigen route binnen de organisatie volgen, met talloze werknemers in de CC (en erger, de BCC).

Oplossing: Introduceer een geautomatiseerd servicepunt

Zorg dus voor een makkelijk toegankelijke (online) plek waar medewerkers hun ei kwijt kunnen en zorg dat er altijd tijdig een reactie op de gestelde vraag of opmerking komt. Daarmee laat je zien dat je de mening van de werknemer serieus neemt én voorkom je dat er alsnog gebeld of gemaild wordt. En misschien nog wel de grootste winst voor de organisatie, alle ingediende vragen en opmerkingen zijn gelogd en gecategoriseerd, wat het mogelijk maakt analyses los te laten en verbeterpunten te herkennen, waardoor toekomstige vragen weggenomen worden.

Uitdaging 2: Geen misbruik maken van je positie is een gezonde relatie tussen leidinggevende en werknemer

Leidinggevenden zijn ook slechts mensen. Onbewust ontwikkelen ze voorkeuren voor de ene werknemer en mogelijk zelfs aversie tegen de andere, los van het functioneren van de werknemer. Dit leidt tot ongewenste bij effecten, zelfs tot pestgedrag in teams. Voorkom dat werknemers afhankelijk worden van de leidinggevende. Bescherm ook de leidinggevende tegen een té assertief team.

Oplossing: Werk met een digitaal handboek en introduceer geautomatiseerde workflows

Dit voorkomt onduidelijkheden binnen afdelingen en teams en voorkomt frustratie hierover. Het maakt iedereen ook aansprakelijk op de geleverde prestaties en inzet. Door zoveel mogelijk informatie als geautomatiseerde formulieren te verwerken, zoals verlofaanvraag, evaluatie, declaratie, meldingen, etc. wordt de medewerker zelfstandiger in zijn administratieve taken en neem je de afhankelijkheid van de leidinggevende hierin weg. De leidinggevende hoeft alleen nog maar te controleren of werknemers hun taken afgerond hebben, in plaats van actief deel te nemen in de informatiestromen. Dit voorkomt de nodige irritaties én als organisatie haal je veel meer rendement uit jouw processen. Door de logging van de activiteiten kun je ook hier weer analyses loslaten op de procesprestaties, er van leren en verbeteringen implementeren.

Uitdaging 3: Zorgvuldig gedragen tegenover werknemers is medewerkers tijdig informeren over veranderingen

Projecten worden van buitenaf opgedragen aan de organisatie (wet- en regelgeving, sector, etc.) of worden intern gestart vanuit een bepaalde organisatie behoefte. In de ideale situatie zou er bij elke verandering een duidelijk project gedefinieerd moeten worden, waarbij voor aanvang van het project aan de organisatie gecommuniceerd is waarom het project nodig is. Werknemers waar het project impact op heeft zouden bevraagd moeten worden op risico’s en kansen die zij zien vanuit hun praktijkervaring, dat scheelt onaangename verrassingen gedurende het project. Meest belangrijk is dat er consensus en draagvlak ontstaat, zodat het resultaat van het project omarmd wordt.

Oplossing: Definieer het project, betrek medewerker vroegtijdig en deel de voortgang van het project met de organisatie

Vanuit het oogpunt van kwaliteit wil je dat elk project een Plan, Do, Check en Act fase doorgaat. Toets de uitgangspunten van het project altijd met betrokken medewerkers en bij de uitvoering van het project wil je de voortgang en bijzonderheden altijd delen met de organisatie om draagvlak te creëren. Onderdeel van het project moet altijd zijn dat er nieuwe werkinstructies en protocollen opgesteld worden, waar de organisatie ná afronding van het project mee moeten gaan werken. En de verandering moet continu getoetst worden op de verwachte resultaten en bijgesteld worden als er afwijking is of als er nog meer rendement behaald kan worden. Bij voorkeur leg je projecten digitaal vast en creër je via een Intranet omgeving het benodigde draagvlak.

Direct resultaat

Zoals hierboven al te zien valt in de omschreven drie oplossingen, betekent dat elke actie die je als organisatie onderneemt om de basisbeginselen te verankeren direct resultaat opleveren voor de organisatie.

Verbeterwijzer helpt jou als organisatie om jouw ‘goed werkgeverschap’ te verankeren in ons unieke medewerker portal, vol met bewezen tools om werken leuker, beter en effectiever te maken met als bonus dat je medewerkers nog meer bindt & boeit!

Plan hieronder snel een kennismakingsgesprek of vraag een demo aan.