Meteen naar de inhoud

Harmonieus leiderschap heeft de toekomst

  • door
depth of field photography of man playing chess

Harmonieus Leiderschap

Bij het horen van de het begrip ‘leiderschap’ schieten direct allerlei vragen te binnen: Waarom is leiderschap zo belangrijk? Hoe zou goed leiderschap er uit moeten zien? Wat levert welke stijl van leiderschap de organisatie én de medewerker op?

Beinvloeden van anderen

Korte vragen, maar lastig om er een sluitend antwoord op te geven. Goed leiderschap betekent voor iedereen wat anders, ook al is men het wel eens dat leiderschap betekent: het ‘beïnvloeden van anderen om een bepaald doel te behalen’.

En daar zit gelijk de crux. Want beïnvloeden kun je op verschillende manieren doen: Democratisch, autocratisch, coachend, transformationeel, transsectioneel, laissez-fair of gedeeld. En vaak een combinatie van deze stijlen.

In dit artikel beschrijf ik de methodiek die ik ‘harmonieus leiderschap’ zou willen noemen. Inderdaad, in harmonie leiding geven aan een groep mensen, die zelf invloed heeft op de manier waarop leiding gegeven wordt. Deze vorm van leiderschap combineert ‘coachend leiderschap’ en ‘gedeeld leiderschap’.

Goed leiderschap

Buiten kijf staat dat goed leiderschap essentieel is voor organisaties om de gestelde doelen te realiseren. Immers, wie borgt en zorgt dat het te realiseren werk ook uitgevoerd wordt en de resultaten aansluiten bij de organisatiedoelstellingen? Het is bijna een must om als organisatie een goede definitie van ‘goed leiderschap’ op te stellen en dit ook in de bedrijfscultuur te verankeren.

Indien er te weinig aandacht aan ‘leiderschap’ besteed wordt, ben je als organisatie compleet afhankelijk van de eigen inzichten van leidinggevenden, waarbij er wisselende invullingen van ‘leiderschap’ binnen de organisatie bestaan. Dit ondermijnt de uniformiteit van de werkprocessen, dus een efficiënt georganiseerd proces en gewaarborgde kwaliteit van dienst of product is dan al niet meer mogelijk.

Prettige en veilige werkomgeving

Om een prettige en veilige werkomgeving te realiseren, zou er sprake moeten zijn van ‘harmonieus leiderschap’, waarbij de leidinggevende de volgende rol heeft:

Als coach de medewerker op de hoogte brengen van afdelings- of teamdoelen en de mogelijkheid bieden om daar feedback op te geven. De verwachte resultaten bij de doelen te specificeren en met de medewerker besproken te hebben.

De medewerker zelfstandig bijbehorende taken laat bedenken en uitvoeren, waarbij standaardisatie gestimuleerd dient te worden. De focus ligt op het resultaat, niet op de inspanning.

De medewerker faciliteren zodat er altijd op een veilige manier gesignaleerd kan worden dat het resultaat niet behaald kan worden op basis van meetbare argumenten. Samen kan dan gezocht worden naar een oplossing.

Vertrouwen is de basis

Oftewel, een volledig harmonieuze samenwerking op basis van vertrouwen. Doordat vooraf de resultaten besproken en bekend zijn, kan achteraf geëvalueerd worden en hier van geleerd worden. Tussentijds is er de mogelijkheid om afwijkingen te signaleren. De medewerker is door het gestelde vertrouwen extra gemotiveerd en bevind zich tegelijkertijd in een ‘vrije rol’ waarin hij of zij door de aanwezige evaluatiemomenten continu kan bijleren.

Een leven lang leren

En zo leidt goed leiderschap automatisch tot een leven lang leren. De focus ligt op de resultaten, maar er mogen fouten gemaakt worden. Hiervan leren zowel de leidinggevende als de medewerker en indien de evaluatiemomenten kort cyclisch uitgevoerd worden, worden fouten tijdig hersteld. Tevens wordt altijd snel duidelijk waar bijgeleerd moet worden, waarbij er altijd een goed aanbod van bijpassende leermogelijkheden aanwezig moet zijn. Zowel de organisatie als de medewerker plukken hier de vruchten van: de medewerker blijft in zichzelf investeren en de organisatie verhoogt de kwaliteit van product of dienst naar de (interne) klant.

Conclusie

Welke stijl ‘leiderschap’ bij de organisatie past heeft direct te maken met de organisatiecultuur. Het één beïnvloedt het ander. Het is dus belangrijk hier een duurzame keuze in te maken. Met het oog op de vele voordelen van gemotiveerde en capabele medewerkers als resultaat van harmonieus leiderschap lijkt deze keuze snel gemaakt.