Meteen naar de inhoud

Hoe zorg je voor meer tijd voor zorg?​

  • door

Hoe zorg je voor meer tijd voor zorg?

1 op de 6 werkenden in Nederland werkt in de zorg. Dat betekent dat een enorm aantal van 1,5 miljoen mensen in Nederland een beroep in de zorg heeft. Alleen zijn er nóg meer mensen nodig om alle vacatures die nu open staan (en er de komende jaren bij gaan komen) op te kunnen vullen. 

Oftewel, dit gaat niet lukken. Als het werken in de zorg niet anders georganiseerd wordt, is het wachten op een zorginfarct. Terwijl juist meer tijd voor zorg broodnodig is.

Zorginfarct

Met een zorginfarct wordt hier bedoeld: Zorgbehoevenden krijgen niet langer de zorg die ze nodig hebben. Dit is al jaren gaande en flink verergerd sinds Corona en de toenemende vergrijzing. Echter worden steeds vaker preventieve behandelingen en verzorging onthouden, waardoor klachten ernstig verergeren totdat ze levens(kwaliteit)bedreigend worden. Volgens velen is het antwoord op het personeelstekort: Innovatie! Maar is het dat ook?

Innovatie versus Aandacht

Gelukkig komen er elke dag nieuwe (technische) oplossingen bij in de zorg, waardoor bijvoorbeeld zorg op afstand, intakes op afstand en familiegesprekken op afstand mogelijk worden. Maar technische innovatie zorgt ook voor minder persoonlijke aandacht aan de cliënt of patiënt. Beter zou zijn om personeel meer tijd te geven voor deze persoonlijk aandacht, waarbij ze op basis van hun professionaliteit de juiste zorg leveren.

Innovatie en nettowinst arbeidsmarkt

Technische innovaties lossen het personeelstekort in de zorg deels op. Maar als gekeken wordt naar de arbeidsmarkt in totaliteit betekent dit dat er in andere sectoren personeel benodigd is om deze innovaties te laten bloeien. Achter elke innovatie zit een keten vol bedrijven en mensen die de innovatie mogelijk maken. Dus de nettowinst voor de totale arbeidsmarkt is verwaarloosbaar. Elke innovatie wordt al snel door meerdere bedrijven met allerlei toeleveranciers aangeboden en gaat gepaard met subsidies en administratielasten. Oftewel, voor een gedeeltelijke oplossing voor het personeelstekort in de zorg, komen elders complete business modellen uit de grond die de arbeidsmarkt elders belasten. En wat te denken van al het subsidiegeld en overige licentiekosten die zorgorganisaties op deze manier bij commerciële leveranciers uitgeven? Had dat niet beter besteed kunnen worden in een hoger salaris voor zorgpersoneel om de sector aantrekkelijker te maken?

Innovatie hoe het wel moet

De juiste manier om innovatie toe te passen is om processen opnieuw te ontwerpen. Oftewel, vernieuw het proces achter en in de zorg door de administratielast voor de zorgverlener weg te halen. Deze tijd moet besteed gaan worden aan het leveren van zorg en persoonlijke aandacht aan de cliënt. Dergelijke innovatie verhoogt automatisch het werkgeluk van medewerkers, laat de werkdruk afnemen en verlaagt daardoor het ziekteverzuim.

Meer tijd voor zorg

Dit klinkt moeilijker dan het is. De zorg inhoudelijk kun je niet vernieuwen, maar je kunt wel alle andere overbodige taken weghalen. Bedenk ook wat een medewerker onderweg allemaal nodig heeft om zijn of haar werk optimaal uit te kunnen voeren. Welke middelen en welke digitale informatie, zoals protocollen en ECD. Hoe complex is het ECD, wat moet er in het zorgplan en wat rapporteer je wel en wat niet?

Daarnaast bestaan er nog processen die er voor zorgen dat medewerkers bevoegd en bekwaam blijven, waar overleg met het team nodig is, etc. Wat is hoognodig en wat kan weg. Hoe kunnen deze processen zo eenvoudig mogelijk ingericht worden?

Door processen in te richten zonder administratieve belasting, onnodige improductiviteit, kan de medewerker doen waarvoor hij of zij in de zorg is gaan werken: zorg verlenen.

Maar de kwaliteit van de zorg dan en het vermijden van risico’s? Stel richtlijnen op voor welke zorghandelingen je zaken wilt borgen, zoals voor risicovolle handelingen. En wat er wel of niet vastgelegd moet worden in het ECD ten behoeve van een goede signalering en overdracht binnen het team. En kijk vooral welke informatie niet vastgelegd hoeft te worden omdat het niets toevoegt in het proces.

Meer tips

Hieronder nog wat praktische tips uit de praktijk:

– Vraag elke maand om feedback van medewerkers over proces, samenwerking, verbetervoorstellen (elk jaar is niet voldoende)
– Zorg voor een eenduidige manier van rapporteren en overdragen (b.v. SOAP), denk ook aan spraakgestuurd rapporteren
– Maak gebruik van e-learnings met scores om te borgen dat medewerkers eenduidig een systeem of proces gebruiken
– Investeer in een perfecte on-boarding om medewerkers zich snel thuis te laten voelen 
– Blijft continu verbeteren, ook al is het druk, dit houd de organisatie scherp en medewerkers gemotiveerd

Verbeterwijzer

Verbeterwijzer heeft jarenlange ervaring bij het begeleiden van zorgorganisaties om meer handen in de zorg actief te krijgen en ballast bij personeel weg te halen door de inzet van slimme software. Boek nu een gratis consultancy sessie met één van onze consultants en verbeter je organisatie vandaag nog.