Meteen naar de inhoud

Product- en dienstoptimalisatie

Product- en dienst optimalisatie

Vraag het uw klanten
Samen uw producten en diensten verbeteren

KLant dialoog

Uw product of dienst staat centraal in het klantengedeelte van Verbeterwijzer. Op basis hiervan betrekt u uw klanten bij het verder optimaliseren van uw product of dienst en de service hierom heen.

Verbeterwijzer stelt uw klanten systematisch vragen om een totaalbeeld van product- of dienstwaardering, service, samenwerking, organisatiebinding en verbeterpunten te kunnen geven. 

Klanten krijgen de vragen via een vertrouwde chat-interface gesteld, wat een persoonlijke ervaring oplevert.

Doordat de vragen rondom uw product of dienst zijn gestructureerd koppelt Verbeterwijzer deze inzichten direct aan sterke en zwakke punten in uw huidige producten of diensten.

Deze automatisch verzamelde data geeft u waardevolle inzichten en wijst u op verbetermogelijkheden. Uw klanten worden pro-actief benaderd en kunnen hun eigen inbreng leveren. 

Ook kunt u uw eigen vragensets toevoegen om gericht informatie te verzamelen en draagvlak te creëren.

Verbeterwijzer bied u de tools om deze feedback en dialoog te structureren en vanuit hier verbeterprojecten te starten om uw product, dienst of service verder te verbeteren.