Meteen naar de inhoud

Verbeteren via de ideeënmuur

  • door

Een must-have voor elke organisatie, de ideeënmuur.

Benut de goudmijn in jouw organisatie. Bij jouw medewerker zit een enorme schat aan kennis en inzichten over jouw proces. Zij kunnen precies vertellen waar er knelpunten in het proces zitten.

Nodig ze pro-actief uit om mee te denken hoe het proces beter kan door een digitale ideeënmuur te introduceren. Alleen door de aanwezigheid van deze muur laat je als organisatie zien dat je open staat voor de goede ideeën van medewerkers. 

Na het posten van een idee kunnen collega’s het idee liken.Het idee met de meeste likes komt bovenaan te staan. Hierdoor krijg je direct een goed beeld wat er leeft in de organisatie en waar waarschijnlijk snel winst te behalen valt.

Ook kunnen collega’s reageren op elkaars ideeën, om het idee nog beter te maken of eigen ervaringen te delen waarom het een goed idee is.Door het idee ook een serieuze opvolging te geven, verhoog je direct de medewerker betrokkenheid en stimuleer je toekomstige ideeën.

Een best practice is om maandelijks een nieuwsbericht te wijden aan de drie beste ideeën, vertel waarom je als organisatie dit goede ideeën vind en waarom je wel of niet opvolging gaat geven.

Maar is jouw organisatie gereed om met nieuwe ideeën aan de slag te gaan? Hoe ziet jullie projectmanagement er uit?

Verhoog de projectresultaten met 65%

 Hieronder het stappenplan om eerst rust en overzicht in de organisatie te krijgen en daarna met nieuwe energie projecten wél te laten slagen:

– Zet eerst alle huidige projecten op een rij, met daarbij alle betrokken projectleden, hoe lang het project al loopt en hoe lang het project nog gaat lopen

– Nu heb je een idee bij de impact van het project voor jouw organisatie, in welke fase het project zit en of het project inmiddels niet onnodig groot en minder belangrijk is dan gedacht in verhouding met de belasting er van op de organisatie

– Tijd om te schrappen: Neem het verlies van de reeds gedane tijdsinvestering en creëer rust door projecten te parkeren die niet belangrijk genoeg zijn, te lang slepen of geen duidelijke einddatum kennen ook al zijn ze urgent. Je maakt betrokken projectleden waarschijnlijk blijer dan je denkt met deze beslissing

– Onderzoek de projecten die wél door moeten gaan (wet- en regelgeving?). Zijn ze goed gedefinieerd, kan het projectteam écht inschatten hoeveel tijd en geld het nog kost? Neem een stap terug en doe alsof je het project opnieuw start: Wedden dat de werkelijkheid er heel anders uit ziet of dat de samenstelling van het projectteam handiger kan?

– Rond eerst deze projecten af, start geen nieuwe projecten. Ontdek eerst wat opnieuw belangrijk genoeg wordt voor een nieuw project

– Nieuwe projecten kunnen overigens al wel vast gedefinieerd worden, maar mogen lopende projecten niet verstoren

– Is er weer rust in de organisatie? Start dan pas met nieuwe verbeterprojecten! Anders behoor je tot het gros van de organisaties 𝐰𝐚𝐚𝐫 𝐦𝐚𝐚𝐫 25% (!) van de projecten slaagt en waar medewerkers bij voorbaat al gedemotiveerd en wantrouwend aan projecten beginnen

– En wil je goed verbeteren? Zorg dan voor structuur en goede tooling waarmee je resultaten haalt en een verbetercultuur implementeert, zoals Verbeterwijzer

Succesvolle projecten dankzij Verbeterwijzer

Verbeterwijzer weet uit ervaring hoe je structuur geeft aan projectmanagement, waarbij de hele organisatie aangehaakt is voor voldoende draagvlak.

De succesvolle flow in Verbeterwijzer?

– Start een project via de projectenmodule
– Deel de voortgang van het project met de organisatie
– Borg de uitkomst van het project in het handboek
– Communiceer de nieuwe werkwijze via het Nieuws

Verbeterwijzer adviseert je graag bij het gebruik van de ideeënmuur en verdere opvolging er van.


Succes met Verbeteren!