Meteen naar de inhoud

WIE ZIJN WIJ

Wie zijn wij?

Verbeterwijzer maakt al sinds 2010 software voor de Thuiszorg. Onze klanten bleken voor steeds grotere uitdagingen te staan:

– Toenemende arbeidsmarktkrapte en toenemend personeelsverloop
– Kwaliteit van de organisatie en haar diensten kunnen borgen en verbeteren met steeds complexere dienstverlening
– Kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en eisen ketenpartners
 in snel veranderende wereld

Samen met een aantal grote en kleine zorginstellingen is daarom vanaf 2017 het Verbeterwijzer platform ontwikkeld om een oplossing te bieden voor deze uitdagingen. 

Verbeterwijzer maakt organisaties mensgericht, wendbaar en innovatief en maakt het mogelijk om integraal:

– mens en organisatie te verbinden
– beleid om te zetten in geoliede processen en workflows
– continu bezig te zijn met het borgen en verbeteren van mens en organisatie

Ook is er veel aandacht voor het werkgeluk van de medewerker, want zonder betrokken medewerkers kom je nergens als organisatie. Zeker in een sociale sector als de zorg is het cruciaal om álle medewerkers de juiste aandacht en ontwikkelmogelijkheden te geven.

Visie

Organisaties krijgen steeds meer moeite om in te spelen op de arbeidsmarkt krapte en de steeds sneller veranderende externe omgeving. Dit maakt organisaties niet alleen kwetsbaar in de uitvoering, maar door de aanhoudende drukte beperkt dit ook weer de mogelijkheden om een beter beleid te implementeren. Een vicieuze cirkel omlaag dreigt.

Organisaties lopen het risico alsmaar drukker te worden, waardoor ontevredenheid ontstaat bij klant en medewerker. Medewerkers gaan weg, terwijl er geen goede nieuwe medewerkers gevonden kunnen worden.  

Het is daarom belangrijk om goede medewerkers binnenboord te houden en via goed werkgeverschap een onweerstaanbaar imago op te bouwen, waardoor nieuwe medewerkers graag voor de organisatie willen werken.  

Dit garandeert enthousiaste medewerkers. En enthousiaste medewerkers zorgen voor enthousiaste klanten.  

Vanuit hier luidt onze visie:

“Elke organisatie mensgericht, wendbaar en innovatief maken voor een duurzame samenleving” 

Verbeterwijzer bied een totaaloplossing: van de begeleiding of implementatie van een innovatief beleid, tot aan een ondersteunend platform die de uitvoer van dit beleid mogelijk maakt.

 

 

Missie & Kernwaarden

Onze missie:  Organisaties de juiste tool en strategieën in handen geven om een mensgericht, wendbaar en innovatief beleid te kunnen implementeren, waardoor organisatie, mens en maatschappij profiteren.

Ondersteund door een strategisch, duurzaam en innovatief beleid, zorgen wij voor toekomstbestendige organisaties.

Dit beleid wordt geïmplementeerd middels een online medewerker platform. Het Verbeterwijzer platform geeft organisaties de handvaten en tools om hun doelen te stellen en te behalen middels een innovatieve aanpak. Hierbij ligt de focus op duurzaamheid: Goed werkgeverschap, tevreden medewerkers en het continu verbeteren van organisatie en medewerker. 

Organisatie en medewerkers werken elke dag aan een betere versie van hunzelf, waardoor de klant elke dag een betere product of dienst krijgt. 

Onze kernwaarden:
 
 • Klantgerichtheid
 • Medewerker tevredenheid
 • Passie
 • Discipline
 • Vertrouwen

Vanuit onze passie voor beleid en HR doen wij er alles aan om op een gemeenschappelijke basis van vertrouwen, zowel voor de medewerker als de klant, de hoogst haalbare mate van tevredenheid te realiseren.

 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen - Sustainable Development Goals

Verbeterwijzer heeft als doel om naast het verbeteren van organisatie, proces en medewerker ook de maatschappij te verbeteren. Dit bereiken wij door organisaties attent te maken op verbeterpunten vanuit de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zoals opgesteld door de Verenigde Naties.

Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Onderstaand is een lijst met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen gegeven:

 1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 3. Gezondheidszorg voor iedereen
 4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes 
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
 8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Aanpak klimaatverandering
 14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
 15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
 17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Organisaties kunnen via het Verbeterwijzer platform eenvoudig de gestelde doelen implementeren, borgen, naleven en monitoren en zodoende onderdeel van het DNA van de organisatie laten worden. 

Verbeterwijzer geeft zelf graag het goede voorbeeld, door bijvoorbeeld groene energie voor de hosting van de software te gebruiken.