Meteen naar de inhoud

Zonder kartrekkers geen innovatie

  • door

Zonder kartrekkers geen innovatie

kartrekker

Als je wilt innoveren, heb je kartrekkers nodig. Zij zorgen voor beweging, een kritische blik en ongelimiteerde energie. Maar dan moet je ze wel gaan herkennen en naar voren schuiven. Wie kan er in jouw organisatie vooruit denken, complexere vraagstukken aanpakken en anderen pushen om beter te presteren? Wie zorgt er voor drive en vooruitgang in jouw organisatie?

Niet elke medewerker is een kartrekker. Dit heeft er allereerst mee te maken of een medewerker zichtbaar wil zijn. Veel medewerkers geven meer om een ‘goede sfeer’ of een ‘leuke baan’. Kartrekkers zijn medewerkers die een duidelijke mening hebben, elke dag een beetje beter willen worden en vaak ook weten waar ze over drie jaar willen staan. Op deze groep medewerkers moet je zuinig zijn. Dit is de groep die voor verbetering en vernieuwing zorgt en collega’s meeneemt in hun enthousiasme.

Ben je bijvoorbeeld HR manager, stuur je een team aan of ben je de directeur Innovatie, dan ben je zelf waarschijnlijk ook een kartrekker geweest, die kansen gepakt en gekregen heeft om zover te komen. En wil je graag dat anderen in jouw organisatie hetzelfde doen, zodat de organisatie verder kan groeien.

Herkennen

Kartrekkers vallen vaak vanzelf op. Ze laten zich horen via allerlei kanalen binnen de organisatie, omdat ze niet alleen zien dat het beter kan, maar zo niet willen werken en er actief in willen investeren om het beter te maken. Zorg er voor dat je deze groep medewerkers benoemd als kartrekker en hen extra vrijheid geeft.

Als je een kartrekker geen ruimte geeft, dan wordt de medewerker bij gebrek aan uitdaging en invloed al snel ontevreden. En ligt uitstroom op de loer. Een kartrekker laat je groeien door continu te vragen naar de behoeftes en hier ook ruimte voor aan te bieden. Dit kan via scholing, projecten of taken die de kartrekker aangeboden krijgt om het beste uit zichzelf te halen. Zorg ook dat het kartrekker veel in samenwerkingen terecht komt, de energie die zij brengen zorgen er voor dat zijzelf, maar ook degenen om hen heen tot bloei komen.

Ook is er een groep kartrekkers die nu ‘gevangen’ zit tussen collega’s die de status quo wel prettig vinden. Om deze nog niet ontdekte kartrekkers te ontdekken moet je als organisatie zorgen voor een veilig mechanisme om deze kartrekkers van zich te laten horen. Het beste instrument hiervoor is alle medewerkers periodiek en digitaal een veilige vragenlijst over het eigen welbevinden af te laten nemen, met daarin slimme vragen verstopt die zichtbaar maken wie de kartrekkers zijn. Vanuit daar kun je de kartrekkers persoonlijk gaan benaderen en ze belangrijk maken door ze deel te laten nemen aan projecten, een coachende rol te geven of wellicht een passende training te laten volgen om ze klaar te stomen voor de kartrekkers rol. 

Feedback van inspanning

Medewerkers hebben behoefte aan terugkoppeling van hun inspanningen. Dit geeft hen de zekerheid dat ze op de juiste weg zijn en zorgt er voor dat ze gemotiveerd blijven. De belangrijkste terugkoppeling voor kartrekkers is het in kunnen zien van hun resultaten. Dat is enerzijds het eigen portfolio en daarmee de eigen groei en anderzijds de behaalde projectresultaten dus de groei voor de organisatie.

Dus welke vaardigheden zijn verkregen en welke resultaten zijn behaald voor de organisatie. Dit geeft hen ook het gevoel dat de organisatie ziet hoe de investering in zichzelf uitpakt en wat de toegevoegde waarde van de medewerker voor de organisatie is.

Leren & Ontwikkelen

Kartrekkers zijn altijd op hun plek bij innovatieve organisaties die leren & ontwikkelen hoog in het vaandel hebben staan. Die een lerende organisatie belangrijk vinden en graag zien dat medewerkers in zichzelf investeren, omdat ze daarmee ook in de organisatie investeren. 

Daarnaast zijn deze organisaties altijd bezig met vernieuwen en verbeteren, dit levert de gewenste speelruimte op voor kartrekkers om hun kwaliteiten te gebruiken. Zij effenen het pad voor nieuwe wegen, waar de rest van de organisatie profijt bij heeft.

Duurzaam

Ga je als organisatie nog een stap verder en besteed je serieus aandacht aan duurzaamheid, dan maak je medewerkers extra ’trots’ op de organisatie. Immers, zij dragen hierdoor direct of indirect bij aan een betere wereld, wat bijdraagt aan hun geluksgevoel.

Verbeterwijzer

Als je als organisatie hiervoor een bewezen alles in één platform zoekt, waarbij je het Leren & Ontwikkelen in jouw organisatie borgt, dan zit je helemaal goed met Verbeterwijzer. Van Portfolio tot Leer Management Systeem en van Projectmanagement tot Digitaal Handboek, alle tools die van jouw organisatie een lerende organisatie maken.

Vraag vandaag nog vrijblijvend een demo aan!